Privacy verklaring Moe-dig!

mei 2020

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, neem dan contact met mij op via hallo@moe-dig.nl.

Over mij

Bedrijfsnaam: Moe-dig!
KvK-nummer: 77431596
Contactpersoon: Maaike Scheenloop
E-mailadres: hallo@moe-dig.nl

Moe-dig! is een handelsnaam van Maaike Scheenloop.

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Klantnummer
  • Andere persoonsgegevens die je aan mij hebt verstrekt.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik soms:
Portretten in de vorm van foto of video. Dit doe ik alleen wanneer je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. De verwerking ervan is daarom toegestaan.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen.

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens.

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Webshopbestellingen
Wanneer je een webshopbestelling plaatst, verwerk ik de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk hierbij aan je naam, adresgegevens en e-mailadres, zodat ik je het product kan toesturen en je via e-mail op de hoogte kan houden. Deze persoonsgegevens worden tot 6 maanden na je aankoop verwerkt.

Downloads
Als je via mijn website e-books, challenges of andere weggevers downloadt, verwerk ik je naam en e- mailadres. Deze persoonsgegevens heb je zelf aan mij verstrekt en worden uiterlijk 6 maanden na het moment van downloaden verwijderd.

Coachgesprekken
Als je coaching bij me volgt, voeren we gesprekken met elkaar. Als je me tijdens onze gesprekken persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst, zal ik deze verwerken. Andere persoonsgegevens die je me verstrekt worden op basis van toestemming verwerkt. Deze persoonsgegevens verwijder ik 6 maanden na afloop van het traject.

WhatsApp coaching
Als je via WhatsApp coaching krijgt heb ik je gegevens zoals in WhatsApp bekend zijn. Hieronder valt ook je telefoonnummer. Dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Andere persoonsgegevens die je me verstrekt worden op basis van toestemming verwerkt. Alle gegevens die je me verstrekt verwijder ik 6 maanden na afloop van het traject.

E-mail
Je kunt met mij contact opnemen door een e-mail te sturen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail, je naam en e-mailadres verwerk ik het met doel om op je bericht te kunnen reageren. Ik bewaar deze communicatie maximaal twee jaar.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen die verband houdt met je aankoop/download. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 7 boekjaren.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:
• Hosting van mijn website;
• Nieuwsbriefdienst;
• Serverbeheerder;
• E-mailmarketing;
• Betaaldiensten.

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als ze niet in een adequaat land zijn gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

Links
Op mijn website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten
Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via hallo@moe-dig.nl onder vermelding van privacy.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Advertentiecookies
Om advertenties beschikbaar te stellen gebruik ik cookies met een Facebook-pixel. Voor het gebruik van deze cookies heb je toestemming gegeven. De cookies met Facebook-pixel zorgen ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 7 jaar bewaard. Meer informatie over de Facebook-pixel vind je hier.

Analytische cookies
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 50 maanden bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen
Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.